Vloerinspectie

Vloerinspectie, CUR 79, kwaaitaalvloer, Regie Vastgoed, Bouwkundig advies-managementbureau, vloer, betonrot, kwaaitaal,Betonrot is een algemene term die in de volksmond gebruikt wordt voor bepaalde schades aan gewapend beton. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, ook tijdens de levensduur. Met een vloerinspectie kunnen gebreken aan vloeren in beeld worden gebracht. In de jaren tussen 1965 en 1984 zijn de zgn. Kwaaitaal- , Trio- en Mantavloeren veelvuldig toegepast als begane grondvloer in de woningbouw en bouw van bedrijfspanden. Om aan de hoge bouwproductie van deze vloeren te kunnen voldoen werd in de Kwaaitaal en Manta fabrieken aan het beton Calciumchloride( CaCl2)  toegevoegd als verhardings- bindingsversneller. Dat dit proces jaren later voor veel problemen kon zorgen had men toen niet gerealiseerd. De aanwezige wapening in de betonvloeren wordt door aanwezigheid van de calciumchloride aangetast waardoor de vloer in het ergste geval haar draagkracht verliest wat leidt tot hoge kosten voor het herstel van de bouwconstructie. Uit onderzoek (CUR) blijkt dat betonschade mogelijk is bij ca. 110.000 Nederlandse woningen. In 75 procent van de gevallen hoeft de vloer echter niet te worden versterkt, maar is bij meer dan een kwart hiervan wel geringe tot matige schadeverschijnselen waargenomen. Bij 25 procent van de vloeren moeten nu of op termijn wél maatregelen worden genomen. Is uw woning of bedrijfspand in deze periode gebouwd, dan is het wellicht verstandig uw vloer eens grondig te laten inspecteren.

Wat houdt een vloerinspectie in?

De vloerinspectie wordt uitgevoerd conform de geldende keuringsnorm CUR 79 klasse II door een onafhankelijke bouwkundige. De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie van de ruimte onder de begane grondvloer om de situatie te inventariseren, gebreken te registreren en tot een advies te komen voor herstel en verbetering. Per rib wordt het eventuele schadebeeld vastgesteld conform onderstaande tabel.

  Classificatie (chloride-aantastingen)

  Voorkomen onvolkomenheden per beoordeelde riblengte

Plaatselijk (< 20%)

Aanzienlijk (20-50%)

Algemeen (>50%)

  Beginstadium, roestvorming op het oppervlak

1

2

3

  Gevorderd, lichte scheurvorming en/of betondekking plaatselijk los

4

5

6

  Eindstadium zware scheurvorming en betondekking los/weg

7

8

9

Deze keuring kan worden uitgevoerd in een mondeling advies ter plaatse, kort en bondig briefrapport of in een uitgebreide schriftelijke rapportage. De uitgebreide schriftelijke rapportage is inclusief fotomateriaal, vloerplattegrond met de eventueel geconstateerde gebreken en een kostenraming tot herstel. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

Vloerinspectie Hout

Indien u twijfelt over de bouwkundige staat van uw houten vloerconstructie (balkenlaag / dekvloer) in de kruipruimte adviseren wij de kruipruimte inspectie. Veel woningen van voor 1960 zijn gebouwd met houten begane grondvloeren. De kruipruimte onder deze vloeren is erg beperkt. Dit kan leiden tot aantasting van schimmels en/of houtworm. Houtaantastende zwam en/of schimmels zijn de gevaarlijkste houtaantasters en tasten de structuur en draagkracht van hout snel aan.

  • Onafhankelijk en objectief
  • Deskundig
  • Advies herstel, verbetering en preventie
  • Kostenraming
  • Heldere rapportage voor offerteaanvraag
  • Eventuele bouwbegeleiding bij herstel

Wij proberen altijd met u mee te denken om onnodige kosten te voorkomen. Een vloerinspectie kan worden uitgevoerd:

Zonder rapport Wij onderzoeken ter plaatse en geven u mondeling advies
Met briefrapport Schriftelijk advies (max. 2xA4)
Met rapportage Schriftelijk uitgebreide rapportage
Vloerinspectie zonder rapportage € 199,- incl. BTW
Vloerinspectie met briefrapport incl. bevindingen / kostenraming herstel / conclusie / foto’s € 299,- incl. BTW
Vloerinspectie met briefrapport incl. bevindingen / kostenraming herstel / conclusie / foto’s / lijnenschets vloer (CUR 79 Klasse II) € 399,- incl. BTW

*Prijzen zijn incl. BTW (gebaseerd op 1-3 compartimenten)

Wij werken volgens Arbo richtlijnen. Dit houdt in dat er minimaal 40 cm vrije hoogte moet zijn tussen de bodem en de begane grondvloer. Een vochtige kruipruimte is geen probleem, de bouwkundige heeft een waterwerende overall. Maar wanneer er een laag water in de kruipruimte staat is het niet veilig voor de bouwkundige. Wij kunnen ter voorbereiding een pomp plaatsen om de kruipruimte leeg te pompen, vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u twijfels over uw vloer en bent u geïnteresseerd in een vloerinspectie neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de  website.

Lees meer over betonrot of kwaaitaal– en mantavloeren op onze kennisbank.