Kruipruimte inspectie

Kruipruimte inspectie-Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureauDe kruipruimte is een ruimte die vaak wordt vergeten maar een wezenlijk en belangrijk onderdeel vormt van uw woning of gebouw. Deze ruimte kan een bron van ellende veroorzaken door bijvoorbeeld lekke rioolbuizen, onvoldoende ventilatie of optrekkend vocht. Soms ontstaat een te hoge luchtvochtigheid waardoor schimmels en zwammen kunnen ontstaan. Naast het feit dat vloeren en balken kunnen worden aangetast kunnen mensen ook ziek worden door deze situatie. Met een visuele kruipruimte inspectie komen (eventuele) gebreken en tekortkomingen aan het licht en kunnen wij u adviseren welke stappen u het beste kunt ondernemen om de gebreken adequaat op te lossen.

Wat houdt een kruipruimte inspectie in?

Een kruipruimte inspectie is een visuele keuring van de ruimte onder de begane grondvloer om de situatie te inventariseren, gebreken te registreren en tot een advies te komen voor herstel en verbetering. Daarbij wordt tevens een begroting gemaakt van geschatte eventueel te maken kosten. Tijdens de inspectie wordt de luchtvochtigheid beoordeeld en gemeten, controle aanwezigheid van ventilatieopeningen, conditie van het leidingwerk en de eventuele aanwezigheid van zwam en schimmels aan houten vloerbalken. Veelvoorkomende gebreken zijn:

 • Aanwezigheid van bouwafval
 • Onvoldoende bodemafsluiting
 • Onvoldoende hoogte van de kruipruimte
 • Hoge grondwaterstand
 • Stankoverlast
 • Doe-het-zelf oplossingen
 • Zwam / schimmel / bruinrot / witrot
 • Loshangend leidingwerk
 • Lekkend leidingwerk
 • Vochtproblemen
 • Geen of slechte ventilatie
 • Houtaantasting
 • Vochtaantasting en gebreken aan gevels
 • Optrekkend vocht
 • Betonrot (zie vloerinspectie CUR 79 klasse II)
 • Verzand en aangetast voegwerk bij baksteenvloeren

• Keuring door een onafhankelijke bouwkundige

• Professioneel, gecertificeerd met jarenlange ervaring

• Zeer scherpe tarieven zonder “verborgen” meerkosten

• Geen meerkosten voor keuringen buiten reguliere werktijden

• Geen annuleringskosten tot 1 uur voor de keuring

• Spoedkeuring zonder meerkosten

• Onze diensten zijn verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

• Denkend vanuit het belang van de klant, uw eisen en wensen staan centraal

• Snelle afspraak voor keuringen inclusief digitale rapportage binnen 2 werkdagen

• Specialist in meerjaren onderhoudsplannen (MJOP/ MOP/ MOB), kostenbesparend en praktisch in uitvoering

• Bestel snel en gemakkelijk via het formulier op de website

Wij proberen altijd met u mee te denken om onnodige kosten te voorkomen. Een kruipruimte onderzoek kan worden uitgevoerd:

  Zonder rapport Wij onderzoeken ter plaatse en geven u mondeling advies
  Met briefrapport Met schriftelijk advies (max. 2xA4)
  Met rapportage Schriftelijk advies met een uitgebreide rapportage inclusief foto’s

  Kruipruimte inspectie zonder rapportage (totale inspectie met mondelinge toelichting ter plaatse) € 199,- incl. BTW
  Kruipruimte inspectie met briefrapport incl. bevindingen / kostenraming herstel / conclusie / foto’s € 299,- incl. BTW

Wij werken volgens Arbo richtlijnen. Dit houdt in dat er minimaal 40 cm vrije hoogte moet zijn tussen de bodem en de begane grondvloer. Een vochtige kruipruimte is geen probleem, de bouwkundige heeft een waterwerende overall. Maar wanneer er een laag water in de kruipruimte staat is het niet veilig voor de bouwkundige.

Wij kunnen ter voorbereiding een pomp plaatsen om de kruipruimte leeg te pompen, vraag naar de mogelijkheden.

Wij doen ook destructief onderzoek waarbij er één of meerder uitsparingen worden gemaakt in de vloer. Deze worden achteraf weer hersteld wanneer gevraagd. Ook beschikken wij over een videoscope waarmee eventueel steekproefsgewijs kan worden geïnspecteerd.

Heeft u een woning met een (gedeeltelijk) houten begane grondvloer, maar geen kruipluik? Wij kunnen gelijk een kruipluik laten maken door onze timmerman. Dit is te combineren met de inspectie en het advies. Vraag naar de mogelijkheden.

En u wilt toch de kruipruimte laten inspecteren, dan kunt u overwegen een meer uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij worden vooraf de mogelijkheden bekeken en besproken voor het toegankelijk maken van de kruipruimte (verwijderen van vloerafwerking en vloerdelen) en zelfs het aanbrengen van een kruipluik. Vraag naar de mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in een kruipruimteonderzoek neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de website.

Lees meer over zwam en schimmels op onze kennisbank.