Opleverkeuring

Opleverkeuring-Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureauEen nieuw op te leveren woning, appartement  of bedrijfspand vertoont vrijwel altijd kleine en/of meer ernstige gebreken of tekortkomingen. Van krasjes in het glas en beschadigd stucwerk tot scheef tegelwerk en slordig metselwerk. U doet er dus verstandig aan om een onafhankelijke keuring te laten uitvoeren. Tijdens de vooroplevering, eindoplevering of beiden. Wij leggen de gebreken en tekortkomingen vast in een zgn.  Proces-verbaal van Oplevering. Dit voorkomt discussies over de afhandeling van de gebreken of tekortkomingen en draagt bij aan een zorgeloze oplevering.Zowel bij een vooroplevering als bij de eindoplevering adviseren wij een keuring door REGIE Vastgoedmanagement te laten uitvoeren. Een vooroplevering is een keuring tijdens de bouw vóór de uiteindelijke eindoplevering.

Tussentijdse keuring / vooroplevering

Als opdrachtgever komt u natuurlijk geregeld een kijkje nemen bij uw nieuw te bouwen woning of appartement. Hierbij kunnen wel eens vragen naar boven komen over de kwaliteit en degelijkheid van het geleverde werk.Als u hier uw twijfels over heeft is het verstandig om een tussentijdse keuring (vooroplevering) aan te vragen. Hierbij komt de bouwkundige op uw aanvraag een rapport opmaken over het bouwkundige onderdeel waar u vragen over heeft. Ook kan het zo zijn dat u het zelf moeilijk vindt om aan de hand van de tekeningen te controleren of al uw lichtpunten, schakelaars en aansluitingen op de juist positie zitten. Voor de bouwkundig inspecteur is makkelijker te beoordelen en kan u door middel van een tussenrapport bevestigen dat deze zaken zijn aangebracht zoals dit met u is afgesproken.

Eindoplevering

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De eventueel  geconstateerde gebreken / opmerkingen over de woning of appartement worden in het “Proces Verbaal van Oplevering” tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase ná de oplevering deze gebreken of tekortkomingen door de aannemer kunnen worden hersteld. Indien mogelijk zal een aannemer direct bepaalde gebreken of tekortkomingen oplossen. De oplevering van uw woning neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd, het bouwkundige bestek en de verdere eisen die vanuit uzelf zijn gesteld aan de aannemer.

Welke bouwonderdelen worden geïnspecteerd?

 • Fundering
 • Kelder en kruipruimte (beperkt)
 • Vloerconstructies
 • Trappen
 • Dakconstructie, dakbedekking en schoorstenen
 • Goten en hemelwaterafvoeren
 • Buitengevel(s), voegwerk
 • Buitenkozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk
 • Schilderwerk
 • Keuken (excl. apparatuur)
 • Sanitair (toilet, badkamer, douche)
 • Wanden, vloeren en plafond
 • Binnendeuren- en kozijnen
 • Gas-, drinkwater-, en vuilwaterinstallaties
 • Elektrische installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatievoorzieningen
 • Bijgebouwen (schuur, berging, garage)

 • De bouwkundige treedt tijdens de oplevering op als uw adviseur en behartigt uw belangen
 • De bouwkundige voert een inspectie uit in uw bijzijn
 • Direct een helder overzicht van gevonden bouwkundige gebreken of tekortkomingen
 • Ter plaatse digitaal accorderen van beide partijen
 • Sterkere positie tegenover de bouwer
 • Resultaat te gebruiken als uitgangspunt voor depotbedrag notaris
 • Advies over verdere stappen en afspraken

De bouwkundige noteert zoals gezegd de geconstateerde gebreken of tekortkomingen in het proces-verbaal van oplevering voor de aannemer. De opdrachtgever en de aannemer tekenen dit proces-verbaal hierna digitaal voor akkoord en deze wordt direct naar uw emailadres verzonden. Daarmee verplicht de aannemer zich om de gebreken op korte termijn (meestal binnen 2 weken) en op correcte wijze te herstellen.

(Voor) opleveringkeuring nieuwbouw (max. 3 bouwdelen) € 225,- incl. BTW
(Eind) opleveringkeuring nieuwbouw (tot 500m³) € 299,- incl. BTW
Toeslag groter dan 500 m³ € 0,50,- per m³

Bent u geïnteresseerd in een opleverkeuring neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de  website.

Lees meer over veelvoorkomende opleverpunten nieuwbouw op onze kennisbank.