Vooropname, nulmeting – zekerheid bij risicovolle werkzaamheden

Vooropname, nulmeting, Regie Vastgoed, Bouwkundig advies-managementbureau, bouwkundig, bouwkunde, schade, risico,Door de uitvoering van zware bouwwerkzaamheden (slaan damwanden, inklinken bodem door verlaagde waterstand van bronbemaling bouwput e.d.) in de directe omgeving van uw woning, appartement of bedrijfspand wordt de kans op schade aan uw bezit vergroot. Klemmende kozijndelen, losgeraakt of gescheurd stuc- en tegelwerk of toename van scheefstand en scheurvorming. Risicovolle werkzaamheden die een bouwkundige vooropname nuttig maken zijn bijvoorbeeld: sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, funderingsherstel, zwaar transportroutes en infrastructurele werkzaamheden (riolering e.d.). Een goede vooropname-nulmeting is dan van groot belang. Voorkom discussies over vermeende schade wanneer er in de nabijheid risicovolle werkzaamheden van start gaan en laat vooraf een deskundige nulmeting (vooropname) uitvoeren door REGIE Vastgoedmanagement.

Wat houdt een vooropname/ nulmeting in?

De bouwkundige vooropname wordt meestal op initiatief van de uitvoerende partij aangevraagd of door u als eigenaar van een woning, appartement of bedrijfsgebouw. Tijdens deze zogenaamde vooropname worden alle (eventueel) bestaande gebreken en goede punten aan bouwkundige en installatietechnische onderdelen beoordeeld en door middel van foto’s en tekstuele omschrijvingen geregistreerd.

Welke bouwonderdelen worden geïnspecteerd?

 • Fundering
 • Kelder en kruipruimte (beperkt)
 • Vloerconstructies
 • Trappen
 • Dakconstructie, dakbedekking en schoorstenen
 • Goten en hemelwaterafvoeren
 • Buitengevel(s), voegwerk
 • Buitenkozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk
 • Schilderwerk
 • Keuken (excl. apparatuur)
 • Sanitair (toilet, badkamer, douche)
 • Wanden, vloeren en plafond
 • Binnendeuren- en kozijnen
 • Gas-, drinkwater-, en vuilwaterinstallaties
 • Elektrische installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatievoorzieningen
 • Bijgebouwen (schuur, berging, garage)

 • Preventieve werking
 • Duidelijke schadevaststelling mogelijk
 • Voorkomen van discussies achteraf over vermeende schade
 • Voorkomen stilstand project, door niet te weerleggen vermeende schade
 • Juridische bewijslast mij een mogelijk geschil
 • Maatschappelijke / sociale betrokkenheid omgeving
 • Volledige transparantie

U ontvangt binnen 3 werkdagen na de vooropname een keuringsrapport met een fotoreportage, een omschrijving van de goede punten en bestaande gebreken. Dit geeft een duidelijk beeld van de huidige bouwtechnische staat van het pand, voorafgaand aan de uitvoering van de zware werkzaamheden. Het rapport vormt geaccepteerde bewijslast in een mogelijke procedure. Bent u geïnteresseerd in een vooropname, ook wel nulmeting of voorschouw genoemd, neemt u dan contact met ons op of bestel direct via het formulier op onze website. Denkt u ná de uitvoering van de werkzaamheden schade te hebben opgelopen? Dan voeren we tevens een na opname of naschouw uit. Zo kunnen we achteraf snel de schade en aansprakelijkheid vaststellen of uitsluiten.

Appartement € 225,-   incl. BTW
Woning / gebouw tot 500 m³ € 299,-   incl. BTW
Toeslag per m³ Woningen / gebouwen > 500m³ € 0,50    incl. BTW
Na opname / Naschouw per uur Regie basis € 80,-     incl. BTW

*Indien er sprake is van een VvE waarbij meerdere appartementen of woningen gelijktijdig moeten worden geïnspecteerd dan kunnen de werkzaamheden tegen een gereduceerd tarief worden uitgevoerd.
Bent u geïnteresseerd in een vooropname / nulmeting neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de website.

Lees meer over oorzaken van scheurvorming op onze kennisbank.