MJOP actualisatie

MJOP, MOP, MOB, actualiseren, meerjaren, onderhoudsplan, Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureauHet is voor elke Vereniging van Eigenaars (VvE) en gebouweigenaar belangrijk om periodiek het meerjarenonderhoudsplan (MJOP / MOP) opnieuw te laten beoordelen door een MJOP actualisatie of MJOP update te laten uitvoeren. Er zal gekeken moeten worden of het plan nog klopt met de werkelijkheid (onderhoudsstaat) omdat bepaalde bouwdelen wellicht eerder of later vervangen of hersteld moeten worden. Ook het eventueel doorschuiven van werkzaamheden met een lagere prioriteit of i.v.m. onvoldoende financiën speelt hierbij een rol. Daarnaast is er altijd sprake van fluctuatie in de prijzen, neem bijvoorbeeld de recente BTW-verhoging of juist een tijdelijke verlaging, waardoor de bedragen op het MJOP niet meer kloppen en u mogelijk onvoldoende reserveert voor toekomstig onderhoud. Ook nieuwe onderhoudsinnovaties kunnen tot gevolg hebben dat binnen de gekozen onderhoudsstrategie ruimte is voor verbetering.

Kostenbesparing door actuele planning

Heeft u reeds een meerjarenonderhoudsplan (MJOP / MOP / MOB) door REGIE Vastgoedmanagement laten opstellen dan zullen wij u tijdig informeren voor een actualisatie van het onderhoudsplan (MJOP actualisatie). De frequentie van een actualisatie is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, de aard van het gebouw, de wens van de opdrachtgever en kan variëren van jaarlijks tot elke 5 jaar. Wij adviseren om elke 2 jaar een meerjarenonderhoudsplan te actualiseren. Op die manier worden de geplande werkzaamheden altijd, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitvoering, beoordeeld op juistheid. Optimaal gebruik van het MJOP heeft uiteindelijk een kostenbesparend effect op de exploitatie en voorkomt ongeplande verrassingen. Indien u een bestaand onderhoudsplan heeft van een andere partij en deze wilt laten actualiseren dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Middels een quickscan wordt het aanwezige onderhoudsplan gecontroleerd op volledigheid (elementen, hoeveelheden), geconstateerde gebreken, planning en kostenraming. Hierna kunnen wij u een voorstel doen om het onderhoudsplan voor u te actualiseren of adviseren om een nieuw duurzaam en praktisch onderhoudsplan te laten opstellen.

MJOP actualisatie door REGIE Vastgoedmanagement

Houdt uw onderhoudskosten inzichtelijk en beheersbaar en laat uw bestaande meerjarenonderhoudsplan periodiek actualiseren door REGIE Vastgoed. Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Lees meer over de mogelijkheden van een MJOP quickscan of technisch beheer van uw VvE.