MJOP-vastgoed-Regie Vastgoed Bouwkundig advies-managementbureauEen meerjarenonderhoudsplan, vaak afgekort met MJOP, MOP of MOB, betreft een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties (tezamen onroerend goed of vastgoed genoemd). Het biedt inzicht in het huidige onderhoud van een gebouw en het onderhoud wat u de komende periode kunt verwachten. Een meerjarenonderhoudsplan biedt uitkomst om uw geplande activiteiten te specificeren en budgetteren en maakt onderhoudskosten beheersbaar en voorspelbaar. Hierdoor bespaart u op uw onderhoudskosten en behoudt uw gebouw zijn waarde en representatieve uitstraling.

Wat houdt een meerjarenonderhoudsplan in?

Aan de hand van een bouwkundige inspectie conform de NEN 2767 bepalen we de feitelijke onderhoudstoestand van het gebouw. Daarbij worden alle onderhoudsgevoelige elementen (bouwkundig/installaties) geïnventariseerd naar soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud, geconstateerde gebreken of andere aandachtspunten worden deze apart inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt gekeken naar aspecten als veiligheid, wettelijke bepalingen, energiebesparende maatregelen en mogelijke toepassing van onderhoudsarme materialen. Hierop baseren wij uiteindelijk het onderhoudsplan met een planning (onderhoudsactiviteiten/uitvoeringsjaar) en bijbehorende begroting (budget) voor de korte en lange termijn van 30, 40 of zelfs 50 jaar, al naar gelang de wens en noodzaak.

Een meerjarenonderhoudsplan is maatwerk en is voor ieder gebouw anders. Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw? Welke onderhoudsniveaus (sober, representatief of luxueus) onderscheiden we? Per gebouw kunnen de onderhoudskosten daardoor sterk verschillen. Eén ding is echter zeker: door planmatig onderhoud aan gebouwen te verrichten, kan de exploitatie van onderhoudskosten aanzienlijk worden verminderd. De geplande activiteiten rapporteren wij naar uitgaven en reserveringen middels een kapitalisatieoverzicht. Bij het uitgavenoverzicht ziet u de geplande uitgaven over een bepaalde periode. Het reserveringenoverzicht laat zien welke bedragen u per jaar moet reserveren om de geplande uitgaven te kunnen realiseren.

Een meerjarenonderhoudsplan biedt veel voordelen. Het geeft inzicht in:

 • De toegepaste bouwmaterialen en installaties (soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur)
 • De huidige staat van onderhoud, geconstateerde gebreken en eventueel achterstallig onderhoud
 • Het preventief voorkomen van toekomstige gebreken
 • Financieel inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn
 • Prioritering en planmatige aanpak van onderhoudsuitgaven (eisen en wensen)
 • Het samenvoegen of juist spreiden van diverse onderhoudswerkzaamheden
 • Opbouw van financiële reserves (fondsvorming) voor grotere uitgaven in de toekomst
 •  Onderbouwing van noodzakelijke investeringen
 • Tijdig aanvragen van offertes en aanbesteding
 • Uw Visie en strategisch beleid

Wij maken een onderhoudsplanning waar u in de praktijk echt iets mee kunt! Een MJOP is alleen zinvol als deze uitgebreid en deskundig is en waar u volledig op kunt vertrouwen. Wij stellen niet alleen het meerjarenonderhoudsplan op, maar geven u ook praktisch advies. Zo heeft u duidelijk inzicht in alle aspecten van het gebouw. Bij de inspecties komen vaak bouwkundige problemen aan het licht, variërend van een verkeerde detaillering of materiaalkeuze tot onveilige situaties. Wij geven u een bouwkundig en technisch advies om deze problemen structureel op te lossen zodat uw gebouw voor de komende jaren “up to date” is en blijft. REGIE Vastgoedmanagement kan u helpen om deze theorie in de praktijk toe te passen, maar ú bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt met het MJOP. Naast het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan kan REGIE Vastgoedmanagement ook voor u het technische beheer geheel of gedeeltelijk verzorgen.

De meerjarenonderhoudsplanning heeft veel verschillende namen met bijbehorende afkortingen:

 • Meerjarenonderhoudsplanning: MOP, MJOP
 • Meerjarenonderhoudsprognose: MOP, vooral in gebruik bij de Nederlandse Rijksgebouwendienst (RGD)
 • Meerjarenonderhoudsraming: MOR, MJOR
 • Meerjarenonderhoudsbegroting: MOB, MJOB
 • Meerjarenplanning, MJP
 • Meerjarenraming, MJR
 • Meerjarenbegroting, MJB
 • Langetermijnonderhoudsplanning: LTOP
 • Langetermijnonderhoudsraming: LTOR

Wilt u inzicht in uw toekomstige onderhoudskosten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Wij helpen u graag met het opstellen van een gedegen en praktisch meerjaren onderhoudsplan.

Lees hier meer over een MJOP quickscan. Heeft u reeds een bestaand plan dan adviseren wij u om deze periodiek te actualiseren.