Technical Due Diligence (TDD)

Indien een partij voornemens is een object aan te kopen of verkopen is het van belang om de technische staat van het vastgoed vooraf in kaart te laten brengen. Achterstallig onderhoud en/of het verhelpen van technische gebreken hebben financiële consequenties voor zowel de verkopende als de aankopende partij.In een aan- of verkoopproces geeft de technische due diligence inzicht in kosten en risico’s die gepaard gaan met het eigendom van vastgoed. Wat is er bijvoorbeeld te verwachten op het gebied van onderhoud en is voldaan aan alle wet- en regelgeving? Wij geven u snel en vakkundig het benodigde inzicht in een heldere rapportage. Deze kunt u als zekerstelling gebruiken voor de door u geplande transactie. Zo houdt u regie op de kwaliteit en timing van het proces.

Inzichtelijk maken aan de hand van een Technical Due Diligence

REGIE Vastgoedmanagement helpt opdrachtgevers die dergelijke voornemens hebben om de bouwkundige en installatietechnische staat van het vastgoed in kaart te brengen op korte en middellange termijn (<1-5 jaar). Het in kaart brengen en inzichtelijk maken gebeurt aan de hand van een Technical Due Diligence (TDD). Ter plaatse wordt de situatie door een deskundig inspecteur geïnspecteerd waarbij eventuele gebreken inclusief een inschatting van kosten voor noodzakelijk herstel éénduidig worden vastgelegd in een rapportage middels ons softwarepakket O-prognose.

Ingrepen en herstel worden daarbij uitgesplitst in direct noodzakelijk en/of wenselijke acties (risicogestuurd) voor de korte en middellange termijn (<1-5 jaar).

Op enkele specifieke vakgebieden (zoals bijvoorbeeld asbestinventarisatie, duurzaamheid, brandveiligheid of specifieke gebouwgebonden installaties) werken wij reeds langere tijd samen met vaste partners. Zodoende kunnen wij u middels de Technical Due Dilligence (TDD) een volledig beeld bieden van de staat van uw vastgoed.

REGIE Vastgoedmanagement  kan u adviseren over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan via de website.

Technical due diligence