Diensten

Conditiemeting (NEN 2767)

De conditiemeting conform NEN 2767 is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Met dit inzicht kunnen onderhoudskosten voor het planmatig onderhoud, de uitgaven voor verbeteringen en aanpassingen (investeringen) en de risico’s worden beheerst alsmede het rendement (financieel-economisch en maatschappelijk) van het onroerend goed worden geoptimaliseerd.

Wat houdt een conditiemeting NEN 2767 in?

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en eenduidig meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen, gebouwen, terreinen en installaties. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode en geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore die loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Het instrument conditiemeting is een uniforme “taal” om de technische onderhoudstoestand (kwaliteit) met behulp van een conditiescore te registreren en overdraagbaar te maken.

Kenmerken conditiemeting:

 • Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed
 • Gebrekenbeeld: ernst, omvang en intensiteit
 • Conditiescore op een 6-puntsschaal
 • Nuancering van de aangetroffen kwaliteit

Waarom een conditiemeting NEN 2767?

Naast het objectief kwalificeren van de conditiescore zijn er andere factoren bepalend welke prioriteit er wordt gesteld aan het motief voor onderhoud. Het aspect wordt ook wel het motief voor onderhoud genoemd. Wanneer en waarom moet er onderhoud worden gepleegd? De noodzaak wordt bepaald aan de hand van de relatie tussen onderstaande aspecten en de daaraan gekoppelde prioriteit.

 • Veiligheid/Gezondheid
 • Cultuurhistorische Waarde
 • Gebruik en Bedrijfsproces
 • Technische Vervolgschade
 • Toename Klachtenonderhoud
 • Beleving, Esthetica
 • Energie (aanvulling)
 • Duurzaamheid (aanvulling)

Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw, kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen wat de wenselijke onderhoudstoestand is. Afspraken over het gewenste niveau zijn essentieel om prioriteiten te kunnen stellen in de uitvoering van een onderhoudsprogramma. Immers, er is zelden voldoende budget beschikbaar om een gebouw gedurende zijn hele gebruiksduur op “nieuwbouwniveau” te houden. Daarbij komt dat een dergelijk hoog kwaliteitsniveau ook meestal niet nodig is. De prioriteitenstelling vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de Conditiemeting. Hiermee wordt vastgelegd welke prestatie-eisen aan een object/gebouw worden gesteld en welk belang de gestelde eisen ten opzichte van elkaar hebben. Als aan een object/gebouw gebreken worden geconstateerd, die een prestatie waaraan hoge eisen worden gesteld aantasten, moeten deze gebreken met prioriteit worden verholpen.

De gestelde eisen kunnen zowel op financieel gebied liggen (er zijn geen gebreken toelaatbaar die voor hoge gevolgschade kunnen zorgen), als op functioneel gebied (bijvoorbeeld gebreken die het primaire productieproces verstoren) en, bijvoorbeeld, esthetisch gebied. Welke eisen er worden gesteld en hoe de prioriteiten liggen, zal sterk afhangen van de organisatie en de doelstellingen van de organisatie met het beschouwde gebouw. Beleidsmakers en technici hebben met de Conditiemeting NEN 2767 een middel waarmee over onderhoud kan worden gecommuniceerd. Hiermee kan sturing worden gegeven aan diverse onderdelen van het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kunnen meer onderbouwde beslissingen worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau of het toewijzen van onderhoudsgeld.

Kenmerken conditiemeting

 • Het beheersen van de onderhoudskosten
 • Het optimaliseren van de kosten/kwaliteitsverhouding
 • Prioriteitsstellen onderhoudsmaatregelen
 • Afstemmen onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand
 • Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit
 • Onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting

Bent u geïnteresseerd wat REGIE Vastgoedmanagement voor uw VvE kan betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Wij kunnen tevens geheel of gedeeltelijk het technisch beheer voor uw VvE verzorgen en zijn specialist op het gebied van meerjaren onderhoudsplannen.

De diensten van REGIE Vastgoedmanagement

Bedankt voor het bekijken van deze dienst door REGIE Vastgoedmanagement. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u een offerte wenst aan te vragen.

Diensten uit dezelfde categorie

MJOP

VvE, Zakelijk non-profit
Meerjarenonderhoudsplan. Per gebouw kunnen de onderhoudskosten daardoor sterk verschillen. Door planmatig onderhoud aan gebouwen te verrichten, kan de exploitatie van onderhoudskosten aanzienlijk worden verminderd.
Meer informatie

MJOP Quickscan (Zakelijk)

VvE, Zakelijk non-profit
Een MJOP quickscan geeft antwoord op diverse vragen en is een goed(koop) alternatief voor de kleinere VvE’s waarbij er geen noodzaak is voor een uitgebreid plan.
Meer informatie

Technisch Beheer

Zakelijk non-profit
Door het opstellen van een goede visie op het planmatig onderhoud en het permanent monitoren van de staat van onderhoud van uw gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.
Meer informatie

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.