Asbestinventarisatie SC 540
Asbestinventarisatie - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Voorafgaand aan renovatie of sloop van zakelijk onroerend goed is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren door een SC-540 gecertificeerd bedrijf.

Conditiemeting (Nen 2767)
Conditiemeting - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van onroerend goed. Het conditiemeten is een methode om de conditie van installatie- en bouwdelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.

  Expertise onderzoek
Expertiseonderzoek - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Een expertise onderzoek is een onafhankelijk specialistisch onderzoek naar een geconstateerd gebrek of schade of het vermoeden hiervan. Heeft u een bouwkundig probleem? Neem direct contact met ons op voor een gedegen onderzoek.
  Meerjarenonderhoudsplan
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Een meerjaren onderhoudsplan betreft een lange termijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties (tezamen onroerend goed of vastgoed genoemd).

Voor meer informatie
Voor meer informatie
Voor meer informatie
Voor meer informatie
  MJOP quickscan
Quickscan MJOP - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Als vastgoedeigenaar wilt u uw vastgoedportefeuille zo goed mogelijk laten renderen. Door de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille kan het overzicht weleens ontbreken van kosten en baten.
  Vloerinspectie
Vloerinspectie - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
De vloerinspectie wordt uitgevoerd conform de geldende keuringsnorm  CUR 79 klasse II door een onafhankelijke bouwkundige. De keuring wordt ter plaatse uitgevoerd op basis van een visuele inspectie.
  Vooropname-nulmeting
Nulmeting vooropname belendingen - Regie Vastgoed - advies- en managementbureau
Voorkom discussies over vermeende schade wanneer er in de nabijheid risicovolle werkzaamheden van start gaan en laat vooraf een deskundige nulmeting (vooropname) uitvoeren door REGIE Vastgoedmanagement.
Voor meer informatie
Voor meer informatie
Voor meer informatie