Diensten

MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan, vaak afgekort met MJOP, MOP of MOB kan u als appartementseigenaar of vastgoedbeheerder precies vertellen hoeveel u moet reserveren om tijdig het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren. Het maakt onderhoudskosten beheersbaar en voorspelbaar. Hierdoor bespaart uw VvE op onderhoudskosten en behoudt uw gebouw of appartementencomplex zijn waarde en representatieve uitstraling. VvE’s zijn wettelijk verplicht om geld te reserveren in een onderhoudsfonds voor het uitvoeren van (groot)onderhoud. Hoeveel geld er minimaal in het onderhoudsfonds aanwezig moet zijn is niet wettelijk bepaald.

Wat houdt een Meerjarenonderhoudsplan in?

Aan de hand van een grondige visuele bouwkundige inspectie conform de NEN 2767 bepalen we de feitelijke onderhoudstoestand van uw gebouw of appartementencomplex. Daarbij worden alle gemeenschappelijke onderhoudsgevoelige elementen (bouwkundig/installaties) geïnventariseerd naar soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud, geconstateerde gebreken of andere aandachtspunten worden deze apart inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt gekeken naar aspecten als veiligheid, wettelijke bepalingen, energiebesparende maatregelen en mogelijke toepassing van onderhoudsarme materialen, etc. Hierop baseren wij uiteindelijk het onderhoudsplan met een planning (onderhoudsactiviteiten/uitvoeringsjaar) en bijbehorende begroting (budget) voor de korte en lange termijn van 30, 40 of zelfs 50 jaar, naar gelang de wens en noodzaak. De geplande activiteiten rapporteren wij naar uitgaven en reserveringen middels een kapitalisatieoverzicht. Bij het uitgavenoverzicht ziet u de geplande uitgaven over een bepaalde periode. Het reserveringenoverzicht laat zien welke bedragen u per jaar moet reserveren om de geplande uitgaven te kunnen realiseren.

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is maatwerk en is voor ieder gebouw of appartementencomplex anders. Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw? Welke onderhoudsniveaus (sober, representatief of luxueus) onderscheiden we? Per gebouw kunnen de onderhoudskosten daardoor sterk verschillen. Eén ding is echter zeker: door planmatig onderhoud aan gebouwen te verrichten, kan de exploitatie van onderhoudskosten aanzienlijk worden verminderd.

Waarom een meerjarenonderhoudsplanning?

Al het onderhoud kost geld, en dat geld moet bij in de VvE beschikbaar zijn op het moment dat het onderhoud moet worden uitgevoerd. Naast de planning van het onderhoud, bevat het MJOP een inschatting van de kosten van dat onderhoud. Op die manier geeft het MJOP inzicht in de hoeveelheid geld die op ieder moment in het reserveringsfonds beschikbaar moet zijn voor onderhoud. Een deel van het (groot)onderhoud zal zo groot en kostbaar zijn, dat de VvE hiervoor over een langere periode geld moet reserveren. Zowel de hoogte van de reservering, alsmede het moment waarop deze zal worden aangewend om het daadwerkelijke (groot)onderhoud te bekostigen, zal blijken uit het MJOP. Om al deze onderhoudskosten te beheersen en voorspelbaar te maken zorgt een MJOP van REGIE Vastgoedmanagement voor inzicht in:

 • De toegepaste bouwmaterialen en installaties (soort, hoeveelheid, locatie en geschatte levensduur)
 • De huidige staat van onderhoud, geconstateerde gebreken en eventueel achterstallig onderhoud
 • Het preventief voorkomen van toekomstige gebreken
 • Financieel inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn
 • Prioritering en planmatige aanpak van onderhoudsuitgaven (eisen en wensen)
 • Het samenvoegen of juist spreiden van diverse onderhoudswerkzaamheden
 • Opbouw van financiële reserves (fondsvorming) voor grotere uitgaven in de toekomst
 • Onderbouwing van noodzakelijke investeringen
 • Tijdig aanvragen van offertes en aanbesteding
 • Visie en strategisch beleid

Voordelen REGIE Vastgoedmanagement

Wij maken een onderhoudsplanning waar u in de praktijk echt iets mee kunt! Een MJOP is alleen zinvol als deze uitgebreid en deskundig is en waar u volledig op kunt vertrouwen. Wij stellen niet alleen het meerjarenonderhoudsplan op, maar geven u ook praktisch advies. Zo heeft u duidelijk inzicht in alle aspecten van het gebouw. Bij de inspecties komen vaak bouwkundige problemen aan het licht, variërend van een verkeerde detaillering of materiaalkeuze tot onveilige situaties. Wij geven u een bouwkundig en technisch advies om deze problemen structureel op te lossen zodat uw gebouw voor de komende jaren “up to date” is en blijft.

REGIE Vastgoedmanagement kan u helpen om deze theorie in de praktijk toe te passen, maar ú bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt met het MJOP. Naast het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan kan REGIE Vastgoedmanagement ook voor u het technische beheer geheel of gedeeltelijk verzorgen. Het geven van een presentatie over het definitieve MJOP in de ALV (algemene ledenvergadering), of voor een bestuur, behoort bij ons ook tot de mogelijkheden.

Andere benamingen meerjarenonderhoudsplan

De meerjarenonderhoudsplanning heeft veel verschillende namen met bijbehorende afkortingen:

 • Meerjarenonderhoudsplanning: MOP, MJOP
 • Meerjarenonderhoudsprognose: MOP, vooral in gebruik bij de Nederlandse Rijksgebouwendienst (RGD)
 • Meerjarenonderhoudsraming: MOR, MJOR
 • Meerjarenonderhoudsbegroting: MOB, MJOB
 • Meerjarenplanning, MJP
 • Meerjarenraming, MJR
 • Meerjarenbegroting, MJB
 • Langetermijnonderhoudsplanning: LTOP
 • Langetermijnonderhoudsraming: LTOR

De meest gebruikte afkortingen zijn: MOP, MJOP, MOB, MJOR en LTOP

Bent u geïnteresseerd wat REGIE Vastgoedmanagement voor uw VvE kan betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag direct een offerte aan. Wij kunnen tevens geheel of gedeeltelijk het technisch beheer voor uw VvE verzorgen en zijn specialist op het gebied van meerjaren onderhoudsplannen

De diensten van REGIE Vastgoedmanagement

Bedankt voor het bekijken van deze dienst door REGIE Vastgoedmanagement. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u een offerte wenst aan te vragen.

Diensten uit dezelfde categorie

Conditiemeting (NEN 2767)

VvE, Zakelijk non-profit
De conditiemeting conform NEN 2767 is een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.
Meer informatie

MJOP Quickscan (Zakelijk)

VvE, Zakelijk non-profit
Een MJOP quickscan geeft antwoord op diverse vragen en is een goed(koop) alternatief voor de kleinere VvE’s waarbij er geen noodzaak is voor een uitgebreid plan.
Meer informatie

Technisch Beheer

Zakelijk non-profit
Door het opstellen van een goede visie op het planmatig onderhoud en het permanent monitoren van de staat van onderhoud van uw gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.
Meer informatie

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.