Kennisbank

Houtworm

Houtworm is een verzamelnaam voor verschillende in hout levende insectenlarven, de zgn. drooghout boorders. Hierin onderscheiden we de meest voorkomende onderstaande soorten:

  • Gewone houtwormkever of doodskloppertje (Anobium punctatum) : Kleine kever
  • Bonte knaagkever of bonte klopkever (Xestobium rufovillosum) : Grote Kever
  • Huisboktor (Hylotrupes bajulus), zie Boktor (Cerambycidae)

In de periode van mei tot augustus legt de kever in houtscheurtjes en in oude gangen haar eitjes. Binnen een kleine maand komen uit deze eitjes larven die zich in het hout boren. De ontwikkeling van eitje tot kever duurt van 1 tot 8 jaar, met een gemiddelde van drie jaar waarna de cyclus opnieuw begint. Gedurende het stadium als larve brengen ze veel schade toe aan het hout. De voorkeur van de larven gaat uit naar de zachtste delen in het hout, hetgeen meestal het spinthout is. Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout en de bast van de boom. Het spinthout verzorgt normaal de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen.

Houtaantasters

Indien er sprake is van houtworm van de gewone houtwormkever (kleine kever) zal de beschadiging van het hout beperkt blijven tot uiterlijke ontsieringen van boorgaatjes waarbij er geenszins sprake is van verzwakking van de draagkracht van houten constructies aangezien de larven net onder de oppervlakte leven. De keverlarven boren gangen in het hout tot maximaal 15mm diep, De gangen van de houtworm zijn ± 1-2 mm groot, het boormeel crèmekleurig, korrelig en fijn. De larven worden tot 6 mm groot. De aantasting kan zowel in naald- (den) als in de loofhout (eiken, beuken), meubels als in balken voorkomen. Ongeveer 75% van alle geconstateerde houtaantasting wordt veroorzaakt door houtworm. Of er sprake is van levende larven is te zien aan het zgn. boormeel dat uit de gaatjes komt. Het beste is dat te zien door zwart papier onder de gaatjes te leggen. De ronde tot ovale gaatjes in het hout zijn de uitvliegopeningen van de volwassen kevers. Bij constatering van de bonte knaagkever of boktor kan er wel degelijk sprake zijn van ernstige beschadiging van houtconstructies (kap- en vloerconstructies, meubels en ander hout) waarbij op termijn de draagkracht wordt verzwakt met grote gevolgen indien niet tijdig wordt ingegrepen. Bij warm zonnig weer kan men zelfs grotere larven in het hout horen knagen.

Bestrijding

Allereerst dient te worden vastgesteld met welk type houtaantaster u te maken heeft en of er sprake is van activiteit. Dit bepaald welke stappen u dient te ondernemen. De infectie kan behandeld worden door insecticiden op de besmette gebieden, door professionele uitroking of begassing, of eenvoudigweg door het vervangen van het aangetaste timmerwerk of meubel. Eenvoudige aerosol insecticiden verdelgen enkel de volwassen worm en niet de larven. Die blijft veilig beschermd in het houtwerk.Naast de klassieke chemische bestrijdingsmiddelen kan ook petroleum gebruikt worden om het hout te behandelen en de houtworm te bestrijden. U kan speciale petroleum daarvoor vinden in een speciaalzaak, maar ook reukvrije lampenolie werkt even goed. Indien men er voor kiest om een professioneel en erkend bedrijf in te schakelen dient met er rekening mee te houden dat:

  • Al de te behandelen oppervlakken ontdaan worden van afwerklagen (verf,beits, was e.d.)
  • Al de te behandelen objecten dienen rondom toegankelijk te zijn voor de spuitlans
  • Al het te behandelen hout dient stofvrij gemaakt te worden
  • Zoveel mogelijk inventaris verwijderen indien deze de behandeling bemoeilijken
  • Alle vloeren onder de te behandelden objecten voorzien van plastic, behandelen zonder vermorsing is niet mogelijk

Werkwijze

Het hout wordt tweemaal achter elkaar en onder lagedruk besproeid, met een verduurzamingsmiddel, zodoende krijgt het product de kans om in het hout te dringen. Het product zal ongeveer 1-2 cm in het hout dringen, een meer dan voldoende barrière voor de houtaantastende insecten. Uw hout is nu langdurig beschermt. Bij aantasting door de huisboktor of de grote houtwormkever wordt eveneens houtinjectie toegepast.

Na de behandeling

De ruimtes dienen 48 uur gelucht te worden voordat deze weer bewoond mogen worden. Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

Wat kan Regievastgoedmanagement voor u betekenen?

Middels een vloerinspectie , kruipruimte inspectie of een bouwkundig expertise onderzoek kunnen wij de omvang inventariseren en u adviseren in de te nemen maatregelen. Tevens kunnen wij u doorverwijzen naar een erkend en specialistisch bedrijf om een (eventueel) aanvullende bestrijding te laten uitvoeren.

Bedankt voor het lezen

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u meer informatie wilt hebben over de diensten van REGIE Vastgoedmanagement.

Verder lezen

Asbest

Leestijd: 3 minuten
Asbest is tot eind vorige eeuw veelvuldig toegepast in allerlei toepassingsgebieden en bezit een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en zuren en hoge temperaturen en…
Lees verder

Belang bouwtechnische keuring

Leestijd: 2 minuten
Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning…
Lees verder

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.