Kennisbank

Olietank in de tuin

Olietanks werden vroeger gebruikt om verwarmingsinstallaties van brandstof te voorzien. Een oude tank kan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen. Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar van een bestaande olietank, indien deze niet meer wordt gebruikt, saneren. Wanneer uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem bij de olietank is verontreinigd moet u, afhankelijk van de mate van verontreiniging, ook de bodem saneren.

Oude olietank herkennen

Putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Dit zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een oude olietank. Olietanks liggen meestal niet meer dan 1 meter diep. U kunt met een metalen staaf in de grond prikken in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Of een metaaldetector huren. Een oude leiding in de kelder of kruipruimte kan ook wijzen op olieaanvoer. In veel gevallen is er bovengronds nog zichtbaar dat er een tank is. Hieronder vindt u een aantal mogelijke aanwijzingen, waaruit u zou kunnen afleiden dat er een tank aanwezig is of aanwezig is geweest.

  • Het vulpunt. Tanks werden gevuld via een putje. De deksel is van metaal en heeft vaak de naam van oliemaatschappij. Zoek het putje in de tuin of de straat naast het huis
  • Ontluchting. Tanks hadden een ontluchtingspijp, meestal langs een muur. Zo´n pijp heeft meestal een opening naar beneden tegen inregenen. Als de pijp er niet meer is, zijn er soms nog gaatjes in de muur te zien
  • Leidingwerk. Leidingen van de olietank naar het huis zijn dikker dan de leidingen die tegenwoordig in gebruik zijn. Onder de vloer of in de kruipruimte zijn de olieleidingen vaak nog aanwezig
  • Tank opsporen. Een andere mogelijkheid is om de tank te zoeken met behulp van detectiemateriaal. In zo’n geval wordt de tank opgezocht met behulp van een metaaldetector

Wat moet u doen als u een olietank in uw tuin vindt?

U bent verplicht dit bij de gemeente te melden en de olietank te laten verwijderen. Dit geldt niet voor olietanks die door een Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd. Voor olietanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente u verplichten tot het nemen van aanvullende saneringsmaatregelen. Deze zijn in het verleden veelal niet goed gereinigd.

Hoe moet u de olietank laten verwijderen?

U kunt bij Kiwa-saneringsbedrijven offertes aanvragen. In de offerte moet vermeld staan:

  • De prijs van het verwijderen van de olietank
  • De kosten van de afvoer van reststoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf
  • De transportkosten van de olietank naar een verschrotingsbedrijf

Kosten verwijderen olietank

Het verwijderen van een olietank kost minimaal € 1.000. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en de bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs. Offertes kunt u aanvragen bij Kiwa-erkende saneringsbedrijven. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks.

Aansprakelijkheid bij verkoop huis met olietank

Moet u een olietank in uw tuin laten verwijderen? Regel dit dan voor de overdracht van de woning. Of spreek met de koper af dat hij de olietank laat verwijderen. Weet u dat u een olietank moet laten verwijderen en u doet dit niet? Dan bent u achteraf aansprakelijk te stellen voor eventuele schoonmaakkosten en verwijderingskosten. Dit is ook zo als u niet weet dat er een tank in uw tuin ligt en de tank later door de koper wordt ontdekt. Wanneer de olietank later ontdekt wordt is er een grotere kans op ernstige bodemverontreiniging en hoge saneringskosten. U als eigenaar van het onroerend goed bent hiervoor wettelijk aansprakelijk.

U wilt uw olietank blijven gebruiken?

Lees hiervoor de regels in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM).

Bedankt voor het lezen

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u meer informatie wilt hebben over de diensten van REGIE Vastgoedmanagement.

Verder lezen

Asbest

Leestijd: 3 minuten
Asbest is tot eind vorige eeuw veelvuldig toegepast in allerlei toepassingsgebieden en bezit een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en zuren en hoge temperaturen en…
Lees verder

Belang bouwtechnische keuring

Leestijd: 2 minuten
Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning…
Lees verder

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.