Kennisbank

RGVO

Vastgoedbezitters, woningbouwverenigingen, beheerders en andere opdrachtgevers willen dat hun bezit op niveau wordt onderhouden en op niveau wordt gehouden. Vastgoedeigenaren zien steeds meer de voordelen van het uit handen geven van het onderhoud aan gebouwen zodat ze zich kunnen focussen op hun codebusiness. Hierop wordt door onderhoudsbedrijven ingespeeld door zich meer op te stellen als adviseur en partner van de vastgoedeigenaar. De nadruk is komen te liggen op prestatie- of resultaatgericht onderhoud, continuïteit in de werkrelatie en het wegnemen van risico’s.

Wat is RGVO?

Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud is het totaal van technische, organisatorische en daarmee samenhangende administratieve activiteiten om vastgoed over een langere periode functioneel, esthetisch en technisch op het overeengekomen niveau te houden, passend binnen de doelstellingen en strategie van de opdrachtgever. Hierbij is sprake van een resultaatverplichting. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf. Aangezien de risico’s worden doorgeschoven, kan de opdrachtgever exact inschatten wat de kosten voor het komende jaar zijn. Voor de aannemer, die de risico’s draagt, is dit tevens een extra stimulans om het onderhoud te optimaliseren aangezien slecht onderhoud ten koste gaat van zijn winstmarges. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst.

Waarom Resultaatgericht vastgoedonderhoud?

  • Beheersen van kosten over een lange termijn (> 12 jaar) door risicobeperking
  • Focus op de exploitatie: beperking van kosten (tot wel 20% goedkoper)
  • Concentreren op kernactiviteiten
  • Kwaliteitsborging en optimalisatie door bundeling van kennis en continuïteit
  • Lagere kosten door focus op exploitatieresultaat en voorkomen van dubbele indirecte kosten
  • Meer inzicht door heldere meetbare processen

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken betekent een grote omslag in het denken en doen van de betrokken partijen. En dit vereist andere vaardigheden van organisaties en van mensen. Zo verwacht de vastgoedeigenaar van het onderhoudsbedrijf dat zij het aanspreekpunt is voor alle uit te voeren werkzaamheden. Dit stelt verregaande eisen aan het onderhoudsbedrijf, dat óf alle disciplines zelf in huis moet hebben óf lange termijn samenwerkingsverbanden met strategische partners zal moeten aangaan. Ook aan de toeleveranciers van de onderhoudsbedrijven worden andere eisen gesteld. Van hen wordt steeds meer verwacht dat ze hun kennis en expertise inzetten bij het adviseren van het onderhoudsbedrijf.

Strategisch samenwerken

De grote uitdaging voor onderhoudsbedrijven is het aangaan van een ander soort relaties dan ze tot nu toe gewend zijn. Bij Resultaatgericht Vastgoedonderhoud gaat het namelijk om strategische samenwerkingsverbanden, zowel met de vastgoedeigenaar, als met ketenpartners en toeleveranciers. Vervolgens vereist deze nieuwe manier van werken andere en nieuwe vaardigheden, zoals het aannemen van de rol van adviseur, op het gebied van complexstrategieën en kwaliteitsniveaus, inclusief functionele en esthetische eisen.

Vertaalslag functionele eisen naar technische prestatie-eisen

In uitvoerende zin moet het onderhoudsbedrijf in staat zijn functionele eisen te vertalen naar technische prestatie eisen. Ze moeten inspecties en inventarisaties kunnen maken van het vastgoed en op basis daarvan onderhoudsscenario’s kunnen maken. Ook resultaatgericht inkopen maakt deel uit van nieuw te verwerven vaardigheden. Verder moeten er meerjaren contracten gemaakt worden en dient er te worden nagedacht over risicobeheersing. En tenslotte moet ook het onderhoudsbedrijf instaat zijn om op een constructieve manier, zowel met de vastgoedeigenaar, als met de toeleveranciers de resultaten te evalueren.

Strategie vastgoedeigenaren

En voor vastgoedeigenaren? Die dienen een strategie te hebben ten aan zien van hun onroerend goed. Ze moeten in staat zijn kwaliteitsniveaus te definiëren, inclusief functionele en esthetische eisen, bedrijven kunnen selecteren en onderhoudsscenario’s kunnen beoordelen. Verder moet de expertise aanwezig zijn om meerjaren contracten te kunnen afsluiten, resultaten te kunnen beoordelen en samen met het onderhoudsbedrijf de resultaten kunnen evalueren.

Resultaatgericht bouwen

RGVO is een opmaat naar een tijdperk waarin we het niet alleen zullen hebben over Resultaatgericht Onderhoud, maar ook over Resultaatgericht Bouwen. Hierbij zal de opdrachtgever uitgaan van functionele specificaties voor een gebouw, waarbij samenwerkingspartners, zowel uitvoerende partijen als de toeleverende industrie, uitgedaagd worden om innovatieve oplossingen aan te dragen.

REGIE Vastgoedmanagement biedt ondersteuning bij samenwerken

REGIE Vastgoedmanagement is er van overtuigd dat RGVO een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verhoging van de kwaliteit van vastgoed en tegelijkertijd een verlaging van de kosten. Resultaatgericht vastgoedonderhoud werkt stimulerend voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De zelfkennis wordt vergroot en het is noodzakelijk goed na te denken en te benoemen welke doelen men nastreeft en hoe deze zijn te bereiken. Dit moet leiden tot meer financiële zekerheid voor beide partijen, meer continuïteit en betere kwaliteit tegen lagere kosten!

Wij zien RGVO als een blijvende ontwikkeling, waarbij REGIE Vastgoedmanagement betrokken bedrijven kan ondersteunen en begeleiden, met name daar waar het gaat om samenwerken en het ontwikkelen van vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. REGIE Vastgoedmangement heeft zich ontwikkeld als een intermediair op het gebied van RGVO en is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de ketensamenwerkingsgedachte te integreren in uw bedrijf.

Bedankt voor het lezen

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u meer informatie wilt hebben over de diensten van REGIE Vastgoedmanagement.

Verder lezen

Asbest

Leestijd: 3 minuten
Asbest is tot eind vorige eeuw veelvuldig toegepast in allerlei toepassingsgebieden en bezit een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en zuren en hoge temperaturen en…
Lees verder

Belang bouwtechnische keuring

Leestijd: 2 minuten
Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning…
Lees verder

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.