Kennisbank

Zorgplicht VVE (legionella)

Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Dat houdt grofweg in dat als water niet uitsluitend in huiselijke kring wordt gebruikt, er sprake is van een collectieve leidingwaterinstallatie. Dit geldt dus sowieso voor bedrijven. Ook in een studentenhuis of een huurflat is sprake van een collectieve leidingwaterinstallatie. De eigenaar van het gebouw verhuurt de kamers of appartementen en stelt het water daarmee beschikbaar aan derden. In een koopflat is de vereniging van eigenaren verantwoordelijk voor het collectieve deel van de leidingwaterinstallatie (zorgplicht vve). De eigenaren van zo’n installatie zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat via de collectieve leidingwaterinstallatie uit de kraan komt. De eigenaar moet dan maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse.

Risicoanalyse

Voor ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, zwem- en badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens moet een risicoanalyse gemaakt worden. Dit geldt op grond van Hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit. Vervolgens moet er op basis van de risicoanalyse een beheersplan met voorstellen voor maatregelen opgesteld worden. Voor alle overige locaties geldt de algemene zorgplicht uit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. Dit houdt in dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij beschikbaar stelt.

Beperkte en uitgebreide risicoanalyse

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten risicoanalyse: een beperkte en een uitgebreide. Een beperkte analyse kan worden uitgevoerd als geen inadembare aerosolen vrijkomen. Een aerosol is een uiterst fijne nevel van waterdeeltjes in de atmosfeer. Bij een beperkte risicoanalyse volstaat veelal een inventarisatie van de tappunten. Heeft een beheerder of eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallaties in zijn pand wel te maken met douches of andere tappunten die aerosolen verspreiden, dan is een uitgebreide risicoanalyse nodig. Dat is natuurlijk het geval bij douches, maar kan ook bij andere activiteiten waarbij water wordt versproeid of verneveld. Voor deze analyse moet de hele waterinstallatie worden gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen eventuele risico’s op legionellagroei in kaart worden gebracht.

Beheersplan

In het beheersplan moeten de periodieke maatregelen worden beschreven, zoals het doorspoelen van leidingen met water boven de 60 °C . Dit soort maatregelen moet in een logboek worden bijgehouden voor de toezichthouder.

Uitvoeren risicoanalyse

De eigenaar kan zelf een risicoanalyse maken als hij precies weet hoe de installatie in elkaar zit. Als de beheerder of exploitant er verstand van heeft, kan de eigenaar hem vragen de analyse uit te voeren. Een hulpmiddel bij het uitvoeren van een risicoanalyse is de praktijkhandleiding die tegen betaling kan worden besteld bij het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek van Gebouwinstallaties (ISSO (http://www.isso.nl). Een erkende installateur, een installatie-adviesbureau of een waterleidingbedrijf kan u helpen bij het uitvoeren van een risicoanalyse. Er waren eerst twee instanties die op basis van hun eigen richtlijnen certificaten afgaven voor adviesdiensten op het gebied van legionellapreventie in leidingwater: Kiwa (http://www.kiwa.nl) en Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (http://www.kbi.nl).

Deze organisaties hebben gezamenlijk één Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL 6010: ‘Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties’. Meer informatie hierover is te verkrijgen via http://www.kbi.nl. U kunt ook het adviesbureau altijd vragen naar referenties. Vraag om namen en telefoonnummers van instellingen of eigenaren van panden waar het adviesbedrijf al zo’n analyse heeft uitgevoerd en neem daarmee contact op. Ook kunt u vragen of het adviesbureau een cursus heeft gevolgd voor het uitvoeren van risicoanalyses.

Wat houdt de ziekte in?

De ziekte wordt veroorzaakt door de legionella-bacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. De lichte vorm van de infectie is de legionella-griep (ook wel Pontiac-fever genoemd). De zware vorm, de veteranenziekte, lijkt op een ernstige longontsteking.

Waar bevindt de legionella-bacterie zich?

De legionella-bacterie komt voor in de grond en in (leiding)water, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich tussen een temperatuur van 25 en 55ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat kunnen de bacteriën snel aangroeien. Dit kan voorkomen worden door sterke doorstroming van het water.

Hoe kan ik besmet raken?

Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie ingeademd worden. Dit kan een besmetting veroorzaken. U kunt echter met een gerust hart (leiding)water drinken. De ziekte is niet besmettelijk.

Wat zijn symptomen van de veteranenziekte?

De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekteverschijnselen is 2 tot 18 dagen. Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid.

Hoe is de ziekte te behandelen?

De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist meteen de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter. Het kan echter lange tijd duren voordat de patiënt weer helemaal de oude is. Door slechte of te late behandeling kan de patiënt overlijden.
Heeft u twijfels of vragen over uw collectieve installatie neem dan contact met ons op en laat u adviseren over de mogelijkheden.

Bedankt voor het lezen

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Klik hier indien u meer informatie wilt hebben over de diensten van REGIE Vastgoedmanagement.

Verder lezen

Asbest

Leestijd: 3 minuten
Asbest is tot eind vorige eeuw veelvuldig toegepast in allerlei toepassingsgebieden en bezit een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en zuren en hoge temperaturen en…
Lees verder

Belang bouwtechnische keuring

Leestijd: 2 minuten
Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning…
Lees verder

Offerte aanvragen

Wacht niet langer en vraag direct uw offerte aan bij REGIE Vastgoedmanagement d.m.v. ons offerte aanvraagformulier. U ontvangt binnen 24 uur reactie op uw aanvraag.